Tổ chức Ngày hội đọc sách cho 1.000 phạm nhân tại Trại giam Đắk P’lao

Mục đích nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân được tiếp cận với những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và đất nước, đồng thời hình thành, phát triển và duy trì “văn hóa đọc” trong phạm nhân tại Trại giam Đắk P’lao.

Ngày hội còn có các hoạt động khác như: trưng bày, xếp mô hình sách nghệ thuật đẹp, ấn tượng theo chủ đề; giới thiệu 656 bản sách, 505 tên sách về Đảng, Bác Hồ, biển đảo, quê hương, gương người tốt việc tốt; hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho phạm nhân… Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã trao tặng 283 bản sách cho Thư viện Trại giam Đắk P’lao để làm phong phú thêm nguồn sách phục vụ cán bộ và phạm nhân trong trại.

Minh Phượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *