Thực hiện Kế hoạch 437 tại Đắk Mil: Người dân chưa muốn nhận sổ đỏ vì điều kiện khó khăn

Kế hoạch 437 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về quản lý và bố trí sử dụng hơn 63.000 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng (từ tháng 7/2004 đến tháng 1/2010) đã được thu hồi từ các nông, lâm trường giao về cho các địa phương quản lý và bố trí sử dụng (gọi tắt là KH437), sau khi được rà soát lại, huyện Đắk Mil có 3.299,83 ha đất cần phải cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành KH437, tháng 1/2015, UBND huyện Đắk Mil đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực Huyện ủy Đắk Mil đã trực tiếp làm việc với tập thể lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã có diện tích đất theo KH437 để nắm bắt tình hình, những thuận lợi, khó khăn và kịp thời giải quyết. Ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tại huyện và các tổ tư vấn triển khai thực hiện tại UBND các xã, thị trấn, huyện Đắk Mil cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt, hiểu rõ chính sách và thực hiện tốt KH437.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil Nguyễn Ngọc Lũy cho biết, nhờ công tác chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, việc thực hiện KH437 tại huyện Đắk Mil luôn bảo đảm được tiến độ. Đến cuối năm 2017, Đắk Mil đã hoàn thành tất cả các nội dung từ: kê khai, xét duyệt và ban hành Quyết định cấp GCN QSDĐ cho toàn bộ diện tích theo KH437. Nhờ vậy, Đắk Mil trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh hoàn thành đúng theo tiến độ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo (các địa phương phải hoàn thành KH437 trong năm 2017).

Nhưng sau gần 1 năm hoàn thành KH437, số lượng GCNQSDĐ đã ban hành Quyết định cấp đến tay người dân địa phương còn rất thấp. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đắk Mil, hiện toàn huyện mới chỉ có 32,46% số lượng GCNQSDĐ theo KH437 đã đến tay người dân. Toàn huyện thu được gần 5,4 tỷ đồng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính theo KH437. Hiện tại dù đã có GCN QSDĐ nhưng số người thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận “sổ đỏ” trên địa bàn huyện từ đầu năm tới nay gần như không tăng.

Nguyên nhân, theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng TN&MT huyện Đắk Mil, tổng kinh phí người dân phải hoàn thành để nhận GCN QSDĐ trung bình từ 5 – 6,2 triệu đồng/ha. Trong khi đó, phần lớn những hộ dân thuộc diện được cấp GCNQSDĐ theo KH437 là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), có điều kiện kinh tế hết sức khó khăn.

Trước tình hình đó, UBND huyện Đắk Mil đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận GCN QSDĐ. Các đơn vị như Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và cán bộ địa chính xã xuống từng thôn, bon và các địa bàn để trực tiếp trao GCN QSDĐ cho những hộ dân có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính. UBND huyện Đắk Mil kỳ vọng với thời điểm cuối năm nay và đầu năm sau, khi người dân vào vụ thu hoạch nông sản sẽ có kinh phí nộp cho Nhà nước và số lượng GCNQSDĐ đã cấp theo KH437 đến tay người dân sẽ đạt tỷ lệ cao hơn.

Lê Phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *