Phối hợp chặt chẽ để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đại diện các bên liên quan trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Theo kế hoạch, cuối tháng 11 này, tỉnh Đắk Nông sẽ nộp hồ sơ đệ trình UNESCO xét duyệt, công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu cho CVĐC Đắk Nông. Sau khi được sự tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia, tỉnh đã xây dựng được 3 tuyến du lịch với 44 điểm cụ thể và xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị cho việc đánh giá, thẩm định chính thức và phát triển CVĐC. Hiện tại, Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên  gia để hoàn thiện cơ bản bộ hồ sơ kịp trình nộp UNESCO. Công tác viết, biên tập, biên dịch hồ sơ đang dần hoàn thành các hạng mục công việc cuối cùng, bảo đảm cho việc trình nộp theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ cũng chỉ là bước khởi đầu và phục vụ cho công tác thẩm định chính thức vào tháng 7/2019 thì còn rất nhiều việc phải làm. Cụ thể, tỉnh cần phải tích hợp, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ CVĐC theo quy định của UNESCO; kế hoạch quản lý CVĐC; khoanh vùng bảo tồn di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể CVĐC Đắk Nông; trang bị cơ sở vật chất phục vụ du lịch…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh các nội dung như kinh phí, địa điểm, trụ sở xây dựng Trung tâm thông tin; đội ngũ nhân lực; nhà trưng bày; nguồn kinh phí; sự hạn chế của các khu du lịch…

Lãnh đạo Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông báo cáo công tác hoàn thiện hồ sơ công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bốn nhấn mạnh, xây dựng thành công danh hiệu CVĐC toàn cầu sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đời sống của nhân dân cũng sẽ cải thiện hơn nhờ phát triển du lịch CVĐC. Do đó, công việc trước mắt là các, sở ngành cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu một cách đầy đủ nhất. Sở VHTT-DL phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra hoạt động đầu tư du lịch của Công ty Du lịch Liên Thành Đắk Nông và kiểm tra lại quy trình nuôi nhốt động vât tại đây. Riêng các huyện, thị xã cần tập trung thực hiện tốt các phần việc liên quan đến địa phương theo đúng trình tự, quy định của UNESCO. Sở Tài chính cân đối và bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông để có thể giải quyết các công việc một cách hợp lý.

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *