Phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động in ấn, xuất bản, phát hành

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông tỉnh và gần 30 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh tham dự.

Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến một số văn bản về in ấn, xuất bản và phát hành mới ban hành

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành trên địa bàn tỉnh tuân thủ rất tốt quy định của pháp luật, không để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, chỉ mắc phải một số lỗi nhỏ mang tính kỹ thuật, nhất là công tác in ấn, lưu chiểu.

Để các doanh nghiệp cơ sở hoạt động trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến một số văn bản, hướng dẫn thi hành pháp luật về xuất bản, in ấn, phát hành và những quy định xử phạt vi phạm hành chính mới ban hành.

Tin, ảnh: T.B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *