Phiên giao dịch việc làm tại huyện Đắk Glong

Tại phiên giao dịch, người lao động được các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng cung cấp thông tin, tư vấn, tuyên truyền để phù hợp với điều kiện, năng lực, trình độ. Qua đó, một số lao động đã tìm được việc làm.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trao cờ lưu niệm cho các doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm

Lao động tìm hiểu thông tin về việc làm

Doanh nghiệp tư vấn và giới thiệu việc làm cho lao động địa phương

Tin, ảnh: Thanh Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *