Hơn 2.300 tỷ đồng cho vay qua các đơn vị nhận ủy thác

Trong đó, ủy thác qua Hội nông dân là hơn 660 tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng dư nợ, với gần 418 tổ tiết kiệm và vay vốn; Hội phụ nữ là hơn 685 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 29%, thông qua 421 tổ tiết kiệm và vay vốn; Hội Cựu chiến binh là hơn 530 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 22%, thông qua 350 tổ tiết kiệm và vay vốn; Đoàn thanh niên là gần 510 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 21%, thông qua 350 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nguyễn Lương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *